FV PK Sonnberg/Zumberk e. V.
Kopf

 

Anzeige


Requiem1

 

Odešel oblíbený pastýř

10. 1. 2019, Trhové Sviny;

Usměvavý, vždy pozitivně naladěný a ochotný kdykoli pomoci. Tak si věřící v českobudějovické diecézi připomínají P. Marcina Dawida Żelazneho, který zemřel náhle v pátek 28. prosince 2018 ve věku pouhých 41 let. Zádušní mši svatou za něj 10. ledna, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech, celebroval diecézní biskup Vlastimil Kročil.

„Velmi dobře si uvědomujeme, že lidský život není jenom o radostech, patří k němu i chvíle bolesti a smutku. Někdy je bolest příliš velká, než abychom ji mohli unést sami. Takovou chvíli nyní prožívají nejbližší příbuzní zesnulého Otce Marcina, zvláště jeho rodiče. My ostatní s nimi tuto bolest cítíme a společně neseme“, řekl otec biskup.

Jako kněz katovické arcidiecéze působil v českobudějovické diecézi od roku 2005 ve farnostech děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Kostelec, Hosín, Trhové Sviny, Benešov nad Černou, Olešnice a Žumberk u Trhových Svinů.

„Široké společenství trhosvinecké i okolních farností dnes vydávají svědectví o mnoha jeho dobrých skutcích a já chci v tuto chvíli poděkovat rodičům i sesterské církvi katowické, především zato, že Otec Marcin mohl u nás působit jako kněz. Díky vám za jeho podporu a oporu tak daleko od domova. Otci Marcinovi pak děkuji za všechno, co dobrého vykonal během více než třináctiletého působení v naší diecézi“, dodal biskup Vlastimil Kročil.

V Trhových Svinech, od roku 2018 posledním působišti otce Żelazneho, si velmi vážili toho, jak město a farnost spolu dokázali spolupracovat a vzájemně se podporovat.
 „Ráda bych připomněla např. mši za město, svatohubertskou mši, koncerty v obou trhovosvinenských kostelech. Také účast pana faráře na našich akcích, např. na rozsvícení vánočního stromu nebo na zpívání koled večer před Štědrým dnem, které máme v nejživější paměti. Spolupracovali jsme ale i na mnoha čistě praktických věcech a ještě tolik jsme toho měli v plánu…“, říká Věra Korčáková, starostka Trhových Svinů.

Zpráva o úmrtí oblíbeného kněze pro ni znamenala šok. „Martin byl pro mě velmi silnou autoritou, rádcem, zdrojem jistoty a klidu. Vzorem byl především v tom, jaké měl pochopení pro ostatní lidi. Vím, že ho spousta věcí mrzela, ale nikoho neodsuzoval, spíše hledal cestu, jak věci napravit. A i nyní, kdy se setkávám a mluvím s mnoha lidmi, kteří litují jeho odchodu, vždy padne slovo LIDSKÝ. A to si myslím, že ho nejvíce vystihuje. Martin měl lidi doopravdy rád. A lidé měli a mají rádi Martina. Díky tomu nás přiváděl k Bohu a k tomu dobrému v nás“, vzpomíná starostka. I když farníky trápí jeho odchod, měli by podle ní být vděční za čas, který spolu mohli prožít. Za sebe i za město ve vzpomínkách a modlitbách děkuje za vše dobré, co pro ně P. Marcin udělal. „Poděkování i hluboká úcta patří také jeho mamince, tatínkovi, sourozencům i blízké rodině. Děkuji za nás všechny, že vychovali tak úžasného člověka, jakým Martin byl“, uzavírá Věra Korčáková.

Pomalu se zaplňuje také kondolenční kniha, kterou pro zesnulého faráře město vytvořilo. Své vzpomínky a vzkazy zde lidé mohou doplnit při bohoslužbách nebo při návštěvě městského úřadu. Město ji chce předat rodině otce Marcina v Polsku.

Na oblíbeného kněze vzpomínají i pamětníci z dalších jeho působišť. „Na Otce Marcina Żelazneho mám velmi hezké vzpomínky. V době, kdy působil na Hosíně, jsem sice nepatřila do jeho farnosti, ale ráda jsem tam dojížděla na bohoslužby. Oceňovala jsem velmi srdečnou atmosféru, kterou Pater Marcin dokázal při bohoslužbách vytvořit. Bylo na něm patrné, že má svěřené farníky rád a že mu na nich záleží. A farníci měli samozřejmě také rádi jeho. Jeho promluvy byly inteligentní a měly co říci lidem na všech úrovních vzdělání. Vybavuji si také, že jednou vzpomínal na bývalého generálního vikáře Václava Dvořáka, jak nabádal polské kněze, kteří měli působit v naší diecézi: ,Kluci, učte se česky, nebo vás farníci nepřijmou.‘ Zřejmě si vzal jeho slova k srdci, jeho čeština byla velmi dobrá. V duchu děkuji pateru Želaznému za jeho nasazení a přínos pro naši diecézi a modlím se za něj“,  vzpomněla Marta Rynešová.

Po zádušní mši v Trhových Svinech bude Otec Marcin Dawid Żelazny převezen do Polska.

Zde budou v sobotu 12. ledna 2019 ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Mysłowicach v 8.30 a 10.30 hodin slouženy mše sv. za účasti českobudějovického diecézního biskupa Vlastimila Kročila. Následně bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

(Autor článku: Miroslav Bína)

 

Über uns | Übersicht | Impressum | Kontakt | c©2007 FV Pfarrkirche Sonnberg/Zumberk Südböhmen e.V.